Ten serwis korzysta z plików „cookies”. Informacje zawarte w „cookies” wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności), funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Zasady funkcjonowania serwisu zostały opisane w Polityce prywatności i plików „cookies”
[LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI]   
Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację przetwarzania danych zebranych w związku z korzystaniem z tego serwisu internetowego zgodnie z Polityką prywatności i plików „cookies”, a także na zapisanie „cookies” w pamięci Twojego urządzenia. W każdym momencie możesz samodzielnie zarządzać „cookies” zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.
ROZUMIEM
Grupa Maciaszczyk

Grupa Maciaszczyk działa na polskim rynku od ponad 25 lat, a na jej sukces pracuje już drugie pokolenie właścicieli.

Dzięki rodzinnej strukturze i wartościom, którym hołduje, udało jej się zbudować zaufanie
i pozyskać wieloletnich Klientów, którzy rozwijają się razem z nią.

Polityka prywatności i plików „cookies” strony grupamaciaszczyk.pl


Poznań, dnia 26 września 2018 r.

I. Polityka prywatności i plików „cookies” dla osób odwiedzających serwis internetowy grupamaciaszczyk.pl
II. Kontakt z kontrahentami
III. Kontakt z pracownikami i współpracownikami kontrahentów
Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych.

W celu łatwiejszego odnalezienia właściwych informacji dotyczących przetwarzania danych, Administrator podzielił Politykę na rozdziały. Należy zapoznać się z tymi, które dotyczą przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora.

Podstawą prawną Polityki jest RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

I. Polityka prywatności i plików „cookies” dla osób odwiedzających serwis internetowy grupamaciaszczyk.pl

1. Dane Administratora
Administratorem danych osobowych użytkowników - osób odwiedzających serwis internetowy dostępny pod adresem: https://grupamaciaszczyk.pl/, jest Grupa Maciaszczyk Sp. z o.o. sp.k., ul. Łazienna 4, 61-587 Poznań. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających jego serwis internetowy.

2. Dane Inspektora
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować drogą telefoniczną lub mailową. Dane kontaktowe: tel.: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.

3. Dane osobowe, cele i podstawy przetwarzania
Dane pochodzące od użytkowników serwisu Administratora to dane:
• podawane dobrowolnie przez użytkownika w serwisie internetowym,
• informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu (to jest dane, które mogą zostać zebrane w związku ze stosowaniem przez serwis internetowy Administratora plików „cookies” oraz wtyczek społecznościowych), w tym w szczególności dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące użytkownika, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system informatyczny, z których korzysta użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie korzystania z serwisu internetowego). W większości przypadków dane te nie będą miały charakteru danych osobowych.
Dane zbierane w ramach serwisu Administratora służą do zapewnienia określonych usług użytkownikom oraz w celach m.in. statystycznych, marketingowych (w tym profilowania), funkcjonalnych, technicznych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dane przetwarzane są w celach realizacji uzasadnionych interesów Administratora i podmioty, od których pochodzą pliki „cookies” (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czyli: w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, ulepszania świadczonych usług, uzyskania danych statystycznych dotyczących korzystania z serwisu internetowego, marketingu).
Przetwarzanie danych nie powoduje naruszenia praw i wolności użytkowników i nie wpływa na nich w istotny sposób.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki „cookies” na dysku komputera. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Za pomocą plików „cookies” mogą być przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu Administratora, to jest dane pozwalające na identyfikację użytkownika. Pliki „cookies” przechowywane są na komputerach użytkowników w celu m.in. dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników, tworzenia statystyk dotyczących serwisu. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu internetowego, aby usprawniać jego funkcjonowanie i zapewnić lepszą i bezproblemową nawigację. W tych celach Administrator może korzystać z narzędzi podmiotów trzecich - Google Analitics, Cloudflare, które rejestrują (w tym mogą śledzić) zachowanie użytkownika w serwisie internetowym. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących danych zbieranych przez serwisy udostępniające i obsługujące te narzędzia, należy zapoznać się z obowiązującymi tam politykami ochrony prywatności.
Aktualnie stosowane przez Administratora pliki „cookies” oraz okres ich ważności można samodzielnie zweryfikować z poziomu przeglądarki internetowej: Google Chrome: Aby zobaczyć pliki cookie, należy nacisnąć na klawiaturze klawisz F12. W nowym oknie należy wybrać Resources, a następnie rozwinąć po lewej stronie Cookies. Mozilla Firefox: Aby zobaczyć pliki cookie, należy nacisnąć na klawiaturze klawisz F12. W nowym oknie należy wybrać Dane, a następnie rozwinąć po lewej stronie Ciasteczka. Microsoft Edge: Aby zobaczyć pliki cookie, należy nacisnąć na klawiaturze klawisz F12. W nowym oknie należy wybrać Debuger, a następnie rozwinąć po lewej stronie Cookies. Jeżeli użytkownik nie chce, aby pliki „cookies” zapisywały się na jego urządzeniu, może skonfigurować przeglądarkę internetową w taki sposób, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na dysku twardym komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta. Efektem zmiany może być jednak utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

4. Odbiorcy danych i przekazanie danych do państw trzecich
Dane mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, lub ochrony danych osobowych.
W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.
Dane użytkowników mogą być również zbierane niezależnie od Administratora przez podmioty obsługujące narzędzia związane z wtyczkami społecznościowymi i plikami „cookies”, w tym głównie Google Inc., Cloudflare Inc., a także podmioty z nimi powiązane.
Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, w tym do Stanów Zjednoczonych. Każde przekazanie będzie dokonywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia (adekwatną decyzję / standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską). Jeśli chce Pani/Pan uzyskać kopię swoich danych osobowych lub dowiedzieć się o stosowanych zabezpieczeniach lub uzyskać informację o miejscu udostępnienia danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem.

5. Okres przetwarzania Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 niniejszej Polityki (w szczególności okres ważności plików „cookies”, który można sprawdzić w przeglądarce w odniesieniu do każdego pliku), wydłużony o okres archiwizacji danych i okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa. Podmioty zewnętrzne, którym Administrator udostępnia dane osobowe użytkowników, lub które zbierają dane osobowe użytkowników niezależnie od Administratora, przetwarzają dane osobowe przez okres wskazany w ich politykach ochrony prywatności.

6. Profilowanie
Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu przez podmioty trzecie - Google Inc., Cloudflare Inc., a także podmioty z nimi powiązane. Profilowanie to polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych dla oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zachowania, zainteresowań, lokalizacji, sposobu korzystania z witryny internetowej i Internetu.

7. Ochrona danych i uprawnienia użytkowników
Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są fizyczne, logiczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.
Użytkownikowi, którego dane osobowe są zbierane, przysługuje prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych osobowych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym marketingu bezpośredniego i profilowania;
c. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

II. Kontakt z kontrahentami

1. Dane Administratora:
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Maciaszczyk Sp. z o.o. sp.k., ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań.
2. Dane Inspektora
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować drogą telefoniczną lub mailową. Dane kontaktowe: tel.: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
3. Podstawa prawna i cel przetwarzania:
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji współpracy, w tym: negocjowania, zawierania i wykonywania umów, podejmowania działań, w tym przedstawienia oferty, w odpowiedzi na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, przekazywania informacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
b. odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, w tym korespondencję e-mail, prowadzenia korespondencji, kontaktu mailowego i telefonicznego, udzielania informacji, budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO – w tym jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
c. ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO – w tym jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
d. badania poziomu satysfakcji kontrahentów i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia ze świadczonych przez Administratora produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
e. realizacji obowiązków prawnych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
f. w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszym punkcie, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.
Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.

4. Kategorie danych
Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
a. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.);
b. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, adres wykonywania działalności, etc.);
c. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.);
d. dane dotyczące wykonywania umowy i współpracy stron (dane zawarte w korespondencji, dane zawarte w dokumentach księgowych, etc.); oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

5. Okres przechowywania
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a. okres, na jaki została udzielona zgoda,
b. okres, przez jaki są świadczone usługi lub na jaki została zawarta umowa,
c. przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez określony czas,
d. czas do momentu upływu okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,
e. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora.

6. Odbiorcy
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.
W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

7. Przekazanie do państwa trzeciego
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE tylko na Pani/Pana żądanie lub w celu realizacji współpracy między Panią/Panem a Administratorem. W takim przypadku, każde przekazanie będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

8. Profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Uprawnienia:
Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych osobowych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c. przenoszenia danych osobowych;
d. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

III. Kontakt z pracownikami i współpracownikami kontrahentów

1. Dane Administratora:
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Maciaszczyk Sp. z o.o. sp.k., ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań.

2. Dane Inspektora
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować drogą telefoniczną lub mailową. Dane kontaktowe: tel.: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania:
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, f RODO oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji współpracy, w tym: negocjowania, zawierania i wykonywania umów pomiędzy Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem, podejmowania działań, w tym przedstawienia oferty, w odpowiedzi na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, przekazywania informacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
b. odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, w tym korespondencję e-mail, prowadzenia korespondencji, udzielania informacji, budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO, w tym jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
c. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO;
d. badania poziomu satysfakcji Klientów, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez Administratora produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
e. realizacji obowiązków prawnych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
f. w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszym punkcie, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.
Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.

4. Kategorie danych
Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
e. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.);
f. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, adres wykonywania działalności, etc.);
g. dane kontaktowe (adres służbowej skrzynki elektronicznej e-mail, służbowy numer telefonu, etc.);
h. dane dotyczące współpracy (dane zawarte w korespondencji, dane zawarte w dokumentach księgowych, etc.);
oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

5. Źródło danych
Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, ze strony internetowej, lub od osoby z organizacji, w ramach której Pani/Pan funkcjonuje.

6. Okres przechowywania
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a. okres, na jaki została udzielona zgoda,
b. okres, przez jaki są świadczone usługi lub na jaki została zawarta umowa,
c. przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez określony czas,
d. czas do momentu upływu okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,
e. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora.

7. Odbiorcy
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.
W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

8. Przekazanie do państwa trzeciego
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE tylko na Pani/Pana żądanie lub w celu realizacji współpracy między Panią/Panem a Administratorem. W takim przypadku, każde przekazanie będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

9. Profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Uprawnienia:
Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych osobowych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c. przenoszenia danych osobowych;
d. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą lub chcieliby uzyskać szczegółowe informacje na temat oferowanych przez nas produktów i usług, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań

+48 61 85 80 500

Grupa Maciaszczyk Sp. z o.o. sp. k., ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań

NIP: 783-169-11-63, REGON: 302193034, KRS: 0000430392

© 2019 Grupa Maciaszczyk Sp. z o.o. sp. k.